Basiskwaliteit

Basiskwaliteit

YourAssets ondersteunt corporaties in het opstellen en/of herijken van het kwaliteitsbeleid voor bestaande bouw, wij maken hierbij gebruik van de methodiek Moeten en Willen. In het formuleren van de eisen worden corporatiemedewerkers, ketenpartners en huurders betrokken in het proces. De kosteneffecten worden onderbouwd en borging vindt plaats door steekproeven in het mutatieproces en de resultaten hiervan regelmatig terug te koppelen aan de betrokken medewerkers.

De Basiskwaliteit is in te zien via de webtool Moeten en Willen. Hierin worden ook voorbeelden van verschillende situaties getoond en toegelicht.

Module bestaande bouw

De Webtool Moeten en Willen wordt door corporaties ingezet voor de communicatie over Basiskwaliteit met Ketenpartners en huurders.

Online worden via een grafische weergave per ruimte en element de eisen getoond voor onderhoud en verbetering.

Naast de eisen van de corporatie voor mutatie-, reparatie-, service en planmatig onderhoud zijn ook de actuele wettelijke eisen zichtbaar voor de eigenaar en de huurder.

Gebruikers kunnen feedback geven door het sturen van voorbeelden en commentaar.

De wettelijke eisen worden jaarlijks geactualiseerd.