Moeten en Willen

Het Kennisplatform Moeten en Willen

Het kennisplatform Moeten en Willen is een initiatief van Haag Wonen en YourAssets en gericht op woningcorporaties. Het platform heeft als doel kennis en ervaringen uit te wisselen over het gebruik van de methode. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich inschrijven via deze website of info@moetenenwillen.nl.

De methodiek Moeten en Willen

Voor het vastleggen van Basiskwaliteit is het van belang aan te sluiten op wettelijke eisen en standaard normen. Daarbij geldt dat:

- De indeling wordt gekoppeld aan KPI’s voor het portefeuille- en assetmanagement.
- De indeling geschikt is voor de uitvoering van inspecties en het uitwerken van ingrepen.
- De normering wordt gekoppeld aan referentiebeelden voor beeldkwaliteit.

Het kwaliteitskader Moeten en Willen is gebaseerd op de normering van de voorzieningen volgens de wetgeving van Bouwbesluit en Burgerlijk Wetboek. Daarnaast wordt voor het vastleggen van de onderhoudstoestand gebruik gemaakt van standaard normeringen voor prestaties en gebreken.

Moeten en Willen biedt voor Basiskwaliteit:

- Online bibliotheek met referentiebeelden.
- Koppeling met actuele wettelijke- en onderhoudsnormen.
- Toegang via 3D interface.
- Toepassing in de Casix Woningopname App.

Webtool Moeten en Willen

De Webtool Moeten en Willen wordt door corporaties ingezet voor de communicatie over Basiskwaliteit met Ketenpartners en huurders.

Online worden via een grafische weergave per ruimte en element de eisen getoond voor onderhoud en verbetering.

Naast de eisen van de corporatie voor mutatie-, reparatie-, service en planmatig onderhoud zijn ook de actuele wettelijke eisen zichtbaar voor de eigenaar en de huurder.

Gebruikers kunnen feedback geven door het sturen van voorbeelden en commentaar.

De wettelijke eisen worden jaarlijks geactualiseerd.