Moeten en Willen

Het Kennisplatform Moeten en Willen

Het kennisplatform Moeten en Willen is een initiatief van Haag Wonen en YourAssets en gericht op woningcorporaties. Het platform heeft als doel kennis en ervaringen uit te wisselen over het gebruik van de methode. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich inschrijven via deze website of info@moetenenwillen.nl.

De methodiek Moeten en Willen

Voor het vastleggen van Basiskwaliteit is het van belang aan te sluiten op wettelijke eisen en standaard normen. Daarbij geldt dat:

- De indeling wordt gekoppeld aan KPI’s voor het portefeuille- en assetmanagement.
- De indeling geschikt is voor de uitvoering van inspecties en het uitwerken van ingrepen.
- De normering wordt gekoppeld aan referentiebeelden voor beeldkwaliteit.

Het kwaliteitskader Moeten en Willen is gebaseerd op de normering van de voorzieningen volgens de wetgeving van Bouwbesluit en Burgerlijk Wetboek. Daarnaast wordt voor het vastleggen van de onderhoudstoestand gebruik gemaakt van standaard normeringen voor prestaties en gebreken.

Moeten en Willen biedt voor Basiskwaliteit:

- Online bibliotheek met referentiebeelden.
- Koppeling met actuele wettelijke- en onderhoudsnormen.
- Toegang via 3D interface.
- Toepassing in de Casix Woningopname App.

De webtool Moeten en Willen

De Webtool Moeten en Willen werkt als een naslag werk voor corporaties en ketenpartners. Via een simpele weg kunt u per ruimte en element de eisen opvragen die van toepassing zijn. Zo ziet u wat de wettelijke eisen zijn, maar ook wat de kwaliteitsniveaus van uw corporatie zijn. De eisen worden ondersteund met referentiebeelden die de situatie en eventuele maatregel versterken. Daar waar het om wettelijke eisen gaat kunt u doorklikken naar de daadwerkelijke wetstekst.

Het antwoord op uw vragen over:
Basiskwaliteit:
- Welke eisen zijn van toepassing volgens het wettelijk verplichte onderhoud?
- Welk onderhoud komt voor rekening van de huurder? En voor de verhuurder?
- Welk kwaliteitsniveau communiceren we als corporatie met onze ketenpartners/aannemers/leveranciers?
- Welke eisen gelden voor het realiseren van extra kwaliteit?

Eigenschappen:
- Online toepassing op tablets met toegang tot database.
- Standaard-elementen en ruimten met functionele- en prestatie-eisen.
- Juridisch onderhoud op basis van actuele wettelijke eisen.
- Onderscheid tussen onderhoud voor rekening eigenaar en huurder.
- Beleidskeuzen opdrachtgever voor extra kwaliteit.
- Voorbeelden uit de eigen organisatie.