De ambities van Woonstad Rotterdam zijn indrukwekkend, maar toch eenvoudig samen te vatten: verhoging van de klanttevredenheid en de kwaliteit van het vastgoed; beheersbaarheid van de kosten. Ofwel: de Rotterdamse woningcorporatie wil de beste verhuurder van Nederland worden. “We sturen nadrukkelijk op kwaliteit voor een aanvaardbare prijs”, zegt Eric van Staveren, manager Niet Planmatig Onderhoud (NPO). “YourAssets levert ons daarbij de nodige ondersteuning. Met de Webtool Moeten & Willen is in één oogopslag voor iedereen duidelijk wat voor ons de basiskwaliteit van een woning is. Dat voorkomt veel discussie met betrokken partijen.”

Vroeger werkten de medewerkers technisch beheer (MTB’ers) op basis van jarenlange ervaring en kennis, maar vooral ook op gevoel, benadrukt Niels Liem, bij Woonstad teamleider van een aantal MTB’ers. “Dat leidde nogal eens tot verschillen van inzicht; een kwaliteitsnorm was er eigenlijk niet. Met Moeten & Willen is daarin verandering gekomen: er is nu een standaard voor de basiskwaliteit. Op basis van onze ambities hanteren we ook een aantal extra kwaliteitsvoorwaarden. Ook die zijn opgenomen in de Webtool. Dan heb je het over de mate van beschadigingen, de energetische prestaties van de woning en de leeftijd van – bijvoorbeeld – de badkamer en de keuken. We willen de woning bij een mutatie zo snel mogelijk opleveren met de kwaliteit die wij als standaard zien. Op deze manier is er duidelijkheid over het gewenste opleverniveau.”

Ook voor de aannemer

Dat levert ook in het contact met de aannemers veel voordeel op, zegt Van Staveren. “Zij kunnen ook  inloggen op het platform. Als de mutatiewoning is geïnspecteerd, staat in de Webtool exact wat er moet gebeuren om de woning aan onze eisen te laten voldoen. De aannemer kan dus in principe direct een offerte uitbrengen. Na goedkeuring kan hij snel met de woning aan de slag, want hij kent onze kwaliteitseisen. De aannemer en medewerkers zijn via de Webtool ook in staat om feedback te leveren op de basiskwaliteit, deze feedback wordt per kwartaal besproken in het Kwaliteitsteam. In dit Kwaliteitsteam zijn stakeholders vertegenwoordigd.

Dat zorgt voor de nodige kostenbeheersing, want er is geen discussie over te nemen maatregelen. Hebben we het over een reparatie, of moet een element worden vervangen? En wat zijn de kosten van die ingrepen? Dat is allemaal overzichtelijk in de Webtool opgenomen. Bijkomend voordeel is dat de woning op deze manier maar korte tijd leegstaat. Dat is natuurlijk ook in ons voordeel.”

Energetische prestatie

In de Webtool is een apart hoofdstuk ingeruimd voor de vertrekkende huurder. “Aan discussies over de kosten van nieuwe elementen doen we niet meer”. Zegt Liem. “We berekenen alleen loonkosten aan de vertrekkende huurder. Ook dat zorgt voor aanzienlijk minder discussie. Die was er vroeger volop, want huurder en corporatie waren het natuurlijk principieel oneens over de vraag of een element aan het einde van zijn levensduur was. Er is nu geen ‘ruis’ meer in de communicatie.”

De energetische prestatie van de woning is een belangrijk punt, benadrukken beide heren. “We hebben nog een groot aantal woningen met een E-, F- of G-label. Bij een mutatie nemen we een flink aantal maatregelen om de woning energiezuiniger te maken. En natuurlijk staat ook dat allemaal in Moeten & Willen, zodat ook over de energetische eisen geen discussie ontstaat.”

Fijn leven’

‘Fijn leven in Rotterdam voor nu en later’ is de slogan van Woonstad. “De huurder is een klant, die recht heeft op een goed product”, stelt Van Staveren. “Dat willen we bieden door goede woningen te leveren, door betrouwbaar te zijn en door zichtbaar te zijn in de buurt. In de komende jaren willen we die ambities nog verder vormgeven (en daarnaast willen we ook 5.000 woningen bouwen zonder de totale CO2-uitstoot te verhogen!) YourAssets is daarbij voor ons inmiddels onmisbaar geworden.”

“Bovendien verloopt dankzij de tool het onboardingsproces van nieuwe medewerkers veel sneller”, zegt Liem. “Of ze nu met hun smartphone, tablet of laptop werken; alles is direct inzichtelijk. Dat geldt niet alleen voor de diverse afwerkingsniveaus maar ook voor het programma van eisen. De vervangingsmatrix geeft direct duidelijkheid, zodat iedereen weet wat er in een woning moet gebeuren.”

Van Staveren: “Het mooie van deze tool is ook dat hij in samenwerking met de corporaties verder wordt ontwikkeld. Een e-learning maakt ook deel uit van het systeem. Op deze manier weet je zeker dat kennis en kunde altijd up to date zijn. Dankzij regelmatige uitwisseling van kennis en ervaringen brengen we elkaar naar een nog hoger niveau!”