Uitvoering van het huidige beleid leidt voor de corporatiesector tot een tekort van 30 miljard tot en met 2035. De eerste knelpunten ontstaan al in 2024 in delen van de Randstad, daarna in andere regio’s. Een kwart van de nieuwbouw en verduurzaming komt hiermee te vervallen.

Dit is de conclusie van het onderzoek van Binnenlandse Zaken, Financiën en Economische Zaken en Aedes. Een van de oorzaken is de al eerder door de Autoriteit woningcorporaties gesignaleerde teruglopende netto kasstroom. De kosten voor beheer, onderhoud en fiscale lasten stijgen harder dan de huurinkomsten. De mogelijkheden voor corporaties om te investeren in het toekomstbestendig maken van de bestaande voorraad staan daardoor onder druk.

Wat betekent dit voor het onderhoud, aanpassen en verduurzamen van de bestaande voorraad? Hoe houd je als corporatie de regie om deze opgave te realiseren en te sturen op kosten en kwaliteit? Wat zijn de mogelijkheden om de beschikbare middelen efficiënt in te zetten?

Deze vragen komen aan de orde in de bijeenkomst van het Kennisplatform Moeten en Willen over ‘Sturing op Basiskwaliteit bestaande voorraad’ op 6 oktober 2020. Lees het programma en meld je aan.

Programma

Actuele ontwikkelingen en verduurzaming bestaande voorraad
Ad Straub, Associate Professor TU Delft

Vermogenspositie corporaties, klimaatakkoord en bestaande voorraad, verduurzaming, onderhoudsbeleid en inkoopmanagement.

Kwaliteitsverbetering van de exploitatieportefeuille
Alexandra Lyklema – de Jong, Senior adviseur Portfolio Woonstad Rotterdam
Onderhoud en verbeteringen in bewoonde staat, klanttevredenheid en risicobeheersing, procesaanpak binnenpakketten en beoordelingskader.

Sturen op Basiskwaliteit
Abdoul Karrouch, Exploitatie Manager De Key Amsterdam

Basiskwaliteit en onderhoudsbeleid, beleidskeuzen en kosteneffecten, communicatie en sturing, resultaten voor mutatieonderhoud.

Datum: 6 oktober 2020
Tijd: 14:00 – 16:00 uur
Locatie: Leusden
Meldt u tijdig aan i.v.m. maximaal aantal deelnemers
Aanmelden via info@moetenenwillen.nl

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.