Veel woningcorporaties en eigenaren van maatschappelijk vastgoed versterken hun rol als regievoerder. Aannemers krijgen daardoor in hun rol als co-makers meer verantwoordelijkheid. De opgave voor onderhoud en verbetering kan daardoor effici├źnter worden uitgevoerd. Voor een succesvolle invulling van de regierol is een goede communicatie met alle betrokkenen over de te leveren prestaties essentieel.

Het introduceren van Basiskwaliteit kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Zo heeft Woonstad Rotterdam samen met YourAssets deze maand in een succesvolle sessie met het huurdersplatform de invulling van Basiskwaliteit besproken. Bij de uitwerking worden ook co-makers betrokken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methodiek Moeten en Willen.