Maartje Swüste en Omur Dissiz (De Key)

Geplaatst door CorporatieMedia op woensdag 8 januari 2020
Hoe zorg je als een van Nederlands grootste woningcorporaties ervoor dat reparatie- en mutatieonderhoud op een uniforme manier wordt uitgevoerd, op een manier die voldoet aan jouw eisen voor een woning? Woningcorporatie De Key stelde hiervoor eerder dit jaar een nieuwe Basiskwaliteit op voor haar woningen. CorporatieGids.nl daarover met Adviseur Strategie en Beleid Maartje Swüste en Medewerker Vastgoedonderhoud Omur Dissiz.

Met 37.000 vhe verdeeld over drie kernen – Amsterdam, Diemen en Zandvoort – is De Key een van de grootste woningcorporaties van Nederland. Om ervoor te zorgen dat reparatie- en mutatieonderhoud op een uniforme en juiste manier wordt uitgevoerd, gebruikt de corporatie één Basiskwaliteit. “Deze geldt voor ieder verhuis- of reparatieproces,” begint Omur. “Het blijft natuurlijk een uitdaging om te zorgen dat iedereen dit goed tussen de oren heeft en uitvoert. Daarom willen we hier een nieuwe impuls aan geven door het beleid te actualiseren. Hiermee zorgen we ervoor dat dit een belangrijk gespreksonderwerp blijft. Daarnaast is het ook niet in beton gegoten; nieuwe inzichten vergen continu aanpassingen. En omdat we in wijkteams werken, willen we maatwerk kunnen blijven leveren voor bepaalde situaties.”

Key-kwaliteit
Het uitdragen van een eenduidig en gedragen proces door deze wijkteams is volgens Maartje een belangrijke uitdaging. “Hierbij moet het klantperspectief namelijk centraal staan. De Key is daarom een verbetertraject gestart met alle betrokkenen in het proces. We hebben de huidige werkwijze in kaart gebracht en de knelpunten bepaald. Daar vanuit genereren we verbeterideeën en bepalen we welke verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Uiteindelijk moet dit resulteren in een gewaardeerd en gedragen proces door huurder én medewerker, waardoor bijvoorbeeld het percentage in één keer goed uitvoeren van een reparatie omhoog gaat en de kwaliteit van een nieuw te verhuren woning volgens Key-kwaliteit is.”

Duidelijkheid
Volgens Maartje was het oude kwaliteitsbeleid van De Key uit 2015 aan actualisatie toe. “Inmiddels hebben wij bijvoorbeeld een nieuwe koers die zich richt op trouwe huurders en woonstarters. Daarbij is dit jaar duurzaamheid ook een belangrijk aandachtspunt geweest.” Via het nieuwe kwaliteitsbeleid wil De Key ‘trouwe en nieuwe huurders een kwalitatief goede en veilige woning bieden’. Omur: “De Basiskwaliteit biedt collega’s en aannemers duidelijkheid over waaraan de binnenkant van een woning moet voldoen voor nieuwe huurders en na een reparatie. Zo kunnen we beter sturen op de kwaliteit van woningen en bijdragen aan een eenduidige kwaliteit en manier van werken.”

Onder de aandacht brengen
Om te zorgen dat de basiskwaliteit daadwerkelijk gehaald wordt, heeft De Key de wijkteams nauw betrokken bij het formuleren van de eisen. “Daarnaast brengen we middels een kick off de andere collega’s inhoudelijk op de hoogte,” vertelt Maartje. “Als de eisen per januari van kracht worden, blijven we dit onderwerp in de wijkteams onder de aandacht houden, onder andere middels steekproeven om te kijken hoe de eisen in de praktijk worden toegepast. Dit koppelen we vervolgens terug aan de collega’s zodat ze de werkwijze steeds beter in de vingers krijgen.”

Digitale handvatten
De Key werkt daarbij samen met YourAssets, legt Maartje uit. “Zij hebben de webtool Moeten en Willen ontwikkeld waarin alle eisen ontsloten kunnen worden, zowel de wettelijke als de bovenwettelijke die wij als organisatie belangrijk vinden. Dit schept duidelijkheid en geeft collega’s handvatten over hoe onderhoud uitgevoerd moet worden. Omdat deze tool ook in de woning te gebruiken is, kan het eveneens gebruikt worden om duidelijkheid te scheppen naar de huurder over waarom iets wel of niet mag. Als laatste kunnen de eisen binnenkort ook in Casix ontsloten worden, waardoor het een onderdeel wordt van het verhuisproces.”

“YourAssets heeft daarnaast ook sessies begeleid om te komen tot onze bovenwettelijke eisen,” vertelt Omur. “Zij hebben heel duidelijk het wettelijk kader in hun hoofd en konden daardoor de discussies steeds aanscherpen. Ook konden wij onszelf spiegelen met andere corporaties en vergelijken hoe zij omgaan met de eisen, waardoor wij de Basiskwaliteit beter konden inrichten.”

Jaarlijks evalueren
Op dit moment heeft De Key in de Basiskwaliteit de eisen voor sociaal zelfstandige woningen geformuleerd, sluit Omur af: “Dat willen wij de komende periode verder uitbreiden met bijvoorbeeld vrije sector woningen, verkoop, internationale studentenhuisvesting omdat deze woningen gemeubileerd zijn, onzelfstandige eenheden en BOG. Ook willen we vanaf nu jaarlijks de koppen bij elkaar steken om te kijken of er aanleiding is de eisen in de Basiskwaliteit bij te sturen, om zo een eenduidige kwaliteit en werkwijze te blijven garanderen.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: De Key