Aedes-benchmark 2019

In de corporatiesector verhuizen er jaarlijks bijna 400.000 huishoudens vanuit of naar een corporatiewoning, in de benchmark omschreven als de nieuwe en vertrokken huurders. Vanwege de grote impact van het verhuisproces op huurders is een goede dienstverlening aan vertrekkende en nieuwe huurders essentieel. Dat de sectorgemiddelden op deze processen sinds het begin van de benchmark (bijna) een halve punt zijn gestegen, is dan ook een zeer goede ontwikkeling. Ook met de deelscores van deze processen zetten de corporaties opnieuw een flinke stap. Voor het proces Nieuwe huurders laten alle grootteklassen stijgingen zien. De kleinste corporaties laten de grootste stijging zien en komen gemiddeld uit op een 8,1. Maar ook de grote corporaties maken stappen. Geen enkele grootteklasse scoort nog lager dan een 7,5. 

Binnen deze processen waarderen huurders duidelijke en tijdige communicatie het meest.  De volgende analyse uit de KWH-Huurdersonderzoeken laat zien dat de communicatie over hoe een woning wordt opgeleverd meer invloed heeft op de deelscore dan hoe de woning uiteindelijk is opgeleverd. Oftewel een gemiddelde huurder hoort liever tijdig dat een corporatie iets niet gaat aanpassen of vervangen in de woning, dan dat de huurder de aanname doet dat het wel wordt aangepast of vervangen en bij de sleuteloverdracht erachter komt dat het niet zo is. Corporaties gaan de komende jaren het bezit verder verduurzamen. Volgens de WSW prognose stijgen de uitgaven aan woningverbetering tot en met 2020 met 2 miljard ten opzichte van dPI2017.

Evenals voor de nieuwbouw zien we ook van jaar tot jaar een verschuiving van de investeringen in woningverbetering.

Bron: Aedes-benchmark 2019