Corporaties gaan de komende jaren het bezit verder verduurzamen. Volgens de WSW prognose stijgen de uitgaven aan woningverbetering tot en met 2020 met 2 miljard ten opzichte van dPI2017.

Evenals voor de nieuwbouw zien we ook van jaar tot jaar een verschuiving van de investeringen in woningverbetering.

Voor de sector verwacht WSW een jaarlijkse investering in woningverbetering van circa 3,5 miljard (dPI2018). Uit de operationele kasstroom is circa 3,0 miljard per jaar beschikbaar voor woningverbetering.

Om dit programma uit te voeren moeten op portefeuilleniveau keuzen worden gemaakt over de te realiseren verbeteringen en investeringen. Dit vergt kwaliteitsbeleid en de inzet van eenduidige programma’s van eisen.