Woonprogramma’s en SPVE in Webtool MoetenenWillen

Voor de planvoorbereiding is het van groot belang om snel inzicht te hebben in alle voor een project relevante eisen. Veel corporaties maken daarom voor de ontwikkeling van projecten voor nieuwbouw en renovatie gebruik van Standaard Programma’s van Eisen (SPVE’s).

Wanneer: woensdag 5 oktober 2022
Tijd: start 14:00 einde 16:00 uur
Plaats: Kantoor Staedion, Koningin Julianaplein 2, Den Haag
Inschrijven: martijn@yourassets.nl

Door de toenemende complexiteit en verandering van de wet- en regelgeving blijkt het lastig om een compleet en actueel beeld te hebben van alle relevante eisen. Hierin speelt per gemeente ook de ontwikkeling van maatwerkregels in omgevingsplannen een rol.  Deze hebben effect op energie- en milieuprestaties en klimaat adaptieve maatregelen.

De Webtool SPVE biedt een mogelijkheid om algemene regels, maatwerkregels per gemeente en de eisen uitgaande van de beleidskeuzen van de corporatie vast te leggen. Daarbij worden in de Webtool de woonprogramma’s van de corporatie verwerkt en gekoppeld aan de eisen.

Met de methodiek Moeten en Willen wordt in de Webtool onderscheid gemaakt in wettelijk verplichte (Moeten) en boven wettelijke eisen (willen) op basis van de beleidskeuzen van de corporatie. Door middel van een grafische interface worden de eisen per beleidsthema, onderwerp, hoofdgroep, ruimte en element in beeld gebracht.

YourAssets biedt de gegevens via de Webtool online aan en ondersteunt de actualisatie van het volledige pakket van eisen.

Programma Kennisplatform 5 oktober 2022:

  • Introductie nieuwe versie Webtool SPVE door YourAssets
  • Toepassing SPVE door Staedion en Haag Wonen
  • Delen van ervaringen en resultaten