Volgens het Burgerlijk Wetboek kunnen ook niet technische gebreken die het woongenot schaden leiden tot een verplichting. Voorbeelden zijn burenoverlast, drugsoverlast, hinder door stank of lawaai en last van ongedierte. In het kwaliteitskader wordt deze wettelijke ondergrens weergegeven in de eerste regel onder “Burgerlijk Wetboek”.

Zowel de technische als de niet technische gebreken kunnen grote effecten hebben op het woongenot en de klantbeoordeling. Dit effect wordt in het dashboard van het kwaliteitskader weergegeven in de eerste kolom onder “Woongenot”. De kleur rood geeft aan dat niet wordt voldaan aan de wettelijke eis. Naast negatieve worden ook positieve effecten op het woongenot weergegeven.

Marktonderzoeksbureau Motivaction laat in 2017 in het rapport “Het woongeluk van de Nederlanders” zien welke factoren het woongenot positief beïnvloeden. Het wooncomfort blijkt het meest bepalend te zijn. De positieve effecten op het woongenot worden in het dashboard weergegeven door de overwaarde van de aanwezige voorzieningen en gebreken te vergelijken met het wettelijke niveau. De omvang van de overwaarde (beperkt / hoog) wordt weergeven door de kleur blauw (licht / donker). Het aspect geeft aan welke factoren leiden tot het niet voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau.