Veel corporaties hebben een standaard Programma van Eisen (sPvE) dat dient als leidraad voor het ontwikkelen van projecten.  Deze informatie is vaak vastgelegd in meerdere bronnen en daardoor lastig te actualiseren. Ook blijkt het in de praktijk moeilijk om een overzicht te krijgen van de voor een project relevante eisen. Dit is juist van belang voor het maken van afwegingen bij het samenstellen van een PvE.

De nieuwe versie van de Webtool sPvE van YourAssets bevat een module voor het samenstellen en beheren van PvE’s voor projecten. Voor het selecteren van eisen is de Webtool voorzien van een grafische interface. De indeling van de eisen is gebaseerd op de methode MoetenenWillen. Onderscheid wordt gemaakt in wettelijk verplichte eisen en beleidskeuzen van de corporatie (Willen).